Inhägnad hårdgjord mark strategiskt belägen mellan gamla och nya E.6:an. Kan även bebyggas med industrilokaler i olika storlekar.