Halvorsäng! Här finns nu yta att etablera er verksamhet i de nya hållbara logistiknavet. Möjligheten att vara med och utforma sina egna lokaler efter företagets behov är sällsynt men här finns nu chansen. Byggnaderna kommer vara från 5 000- 35 000 kvm. Där ett antal kommer ha en höjd på ca 35 meter. Ett utmärkt läge för import och export med anslutning till Göteborgs hamn. Här är kärnan hållbarhet och innovation. Bra förbindelser till Nordens störta hamn, kombiterminal, industrier och Göteborgs större trafikleder. Låter detta intressant? Kontakta oss på Loqalo för att höra mer om möjligheterna!