Välkommen till fastigheten Kaj 16. Byggnaden projekteras och planeras i detta nu. Kontorslokaler kommer finnas tillgängliga från 1000 kvm upp till 10 000 kvm i sammanhängande ytor. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om projektet.