Välkommen till Evedalsgatan 5. Här kan vi nu erbjuda ett stort lager om 5900 kvm. Det finns en nybyggd del om 1400 kvm där det finns 2 st portar i markplan, 1 st lastbrygga med 1 port. Takhöjden är 8 meter. Golvbelastningen i den nybyggda delen är 2000 kg/kvm. Resterande ytor har en takhöjd på 3-5 meter och 2 st lastbryggor med 2 portar. Här ingår även kontor och omklädningsrum om 250 kvm. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information samt visning!