Nybyggda kontorslokaler från 250 kvm upp till 12 000 kvm fördelade på flera våningsplan. Möjlighet att få sammanhängande ytor upp till 3000 kvm per plan. Gott om parkering på fastigheten och bra kommunikationer med kollektivtrafiken. Lokalerna anpassas efter era behov och önskemål. Inflyttning Q1-2, 2024. Gott om gröna ytor och terrasser i anslutning till lokalerna. I området finns ett stort serviceutbud i form av lunchrestauranger, apotek, förskola, vårdcentral och livsmedelsbutik. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information samt visning!