Vi kan nu erbjuda nyproducerade moderna lokaler för kontor, kontorshotell, företagsbostäder, skola eller vård i denna nybyggda fastighet. Plan 1 – 2 innehåller butiker med livsmedel, elektronik, service och hälsa. Mycket bra kommunikationer och strategiskt placerat mitt i Hisingens nya Centrum. Varje våningsplan är ca 1300 kvm och planlösningen kan vara öppen i kontorsrum eller flexibel.. Om man vill hyra flera våningsplan så kan de kopplas samman med interntrappa. Inflyttning kan ske Q2-3, 2024

Backaplans nya centrum expanderar kraftigt och har potential att bli en fantastisk mötesplats. Området kommer att utvecklas och erbjuda en attraktiv stadsmiljö med bostäder shopping och andra viktiga samhällsfunktioner. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat. När området är färdigbyggt kommer det att finnas 9000 bostäder, ny spårväg med nytt Resecentrum, 140 000 kvm cityhandel en stor andel kontor och verksamheter som förskolor, grundskolor, gymnasium, en idrottshall och ett nytt kulturhus. I planerna finns även en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo.