Nybyggda kontorslokaler högt upp i huset som anpassas efter era behov och önskemål. Huset kommer bli WELL building certifierat med fokus på hälsa och hållbarhet. Lokalerna står tillgänglig för inflyttning hösten 2021. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information samt visning!